Nieuwe leden  
     
  Wij zijn op zoek naar nieuwe koorleden  
     
  Is uw interesse gewekt bij het bekijken van onze website? Of heeft u ons onlangs kunnen beluisteren bij één van onze optredens – meestal zijn deze toegankelijk voor iedereen - dan kunt u uiteraard
een keer komen kijken, luisteren en meezingen op een repetitieavond.

Nieuwe leden
Vindt u het leuk om lid te worden, dan wordt er een eenvoudige stemmentest afgenomen. Deze is bedoeld om te bepalen bij welke stemgroep u past, of u kunt nazingen wat de dirigent voor speelt
en of u toonvast bent.

U kunt daarna nog twee weken mee oefenen op de repetitieavonden. Deze tijd geeft u en ons de
kans om te kijken of Good News een koor is dat bij u past.

Na een positieve proefperiode vindt een gesprek plaats met de dirigent en een van de bestuurleden en kunt u definitief lid worden. Naast het inschrijfformulier ontvangt u een huishoudelijk reglement en een map met bladmuziek.